REDNI LETNI OBČNI ZBOR 2024

V soboto 24. februarja 2024 smo imeli redni letno občni zbor, kateri je bil tudi volilni. Na novo je bil ponovno izvoljen za predsednika društva Drago Abraham, za podpredsednika Franc Fujs in za blagajnika Alojz Žekš. Sprejeli smo zaključni račun in sprejeli smernice za delo društva v letu 2024, in na 16. mednarodno srečanje starodobnih…